Christmas Caroling in the Philippines

Maligayang pagdating pabalik balik

Nagulat na lang sila isang araw nang may tumigil na magandang kotse sa tapat ng kanilang bahay at bumaba roon si Sergio. Kita siguro ng bata ang butil ng pawis na tumatagaktak sa noo niya dahil sa pagod magpadyak, hindi biro ang ilang milyang layo ng eskwelahan sa bahay nila. Ngunit dahil isang bike lang ang meron siya at tatlo ang anak niya ay tatlong beses siyang nagpapabalik-balik para maiangkas ang mga ito isa isa.

Makalipas ang ilang sandali tumigil sila sa isang magandang bahay, siguro ay kay yaman ng may ari noon. Jill relates her experience about Christmas Caroling in the Philippines. Napanganga si Sonya, mas malaki pa iyon sa bahay ng amo niya sa paglalabada.

Contact Author Caroling is a part of the Filipino Christmas tradition. Alam naman kasi nila na kung aasahan ang sahod ni Sonya sa paglalabada at pagkakarpintero naman si Ignacio, imposibleng mapag-aral nila ang mga ito.

Christmas Caroling in the Philippines

Nahihiya man na itungtong ang
They usually have

They will be happy if you give them a coin or if you're feeling generous a peso or more will make them sing another song for you. Laking pasasalamat ni Ignacio at Sonya dahil mababait at matatalino ang kanilang mga anak, nag aral mabuti ang mga ito at nakakuha pa ng scholarship para makapasok sa kolehiyo.

Lumipas ang panahon

Hindi makapaniwalang napayakap naman ang matandang mag asawa sa anak, nasa loob rin pala ang dalawang kapatid ni Sergio at masayang naghihintay sa kanila. They do hope that you will be generous enough to dig deep into your pocket to help them raise funds for their club or organization. Some of these groups will give you a letter in advance, informing you the date and time they will sing carols to your house with an envelope attached to it for you to put your donation.

Nahihiya man na itungtong ang paa sa napakagandang kotse ay nasasabik ring umupo ang mag-asawa. They usually have handmade musical instruments like tambourine, made from bottle tops, cans or biscuit tins used as drums. Lumipas ang panahon, ang panganay nilang si Sergio ay nakapagtapos na sa Maynila at doon na rin tumira simula nang magkatrabaho. This makes the Filipino Christmas celebration one of the longest Christmas celebration in the world.